VELKOMMEN TIL VOJENSKORETS

HJEMMESIDE


Referat af bestyrelsesmødet d. 7.11.2023 kl. 16.30

Hos Tina, Mågevej 8, 6500 Vojens

Til stede: Tina, Nicki, Hans Ellen
Afbud: Lene
Referent: Ellen

 

Agenda

 1. Konstituering af bestyrelsen
  1. Formand: næstformand: sekretær: kasserer: valgt blev flg:

Tina formand, Hans næstformand, Nicki kasserer, Ellen sekretær

 1. Opgavefordeling (intern drøftelse og aftale – føres ikke til referat)

Tina sender fordelingen til bestyrelsen

 1. 16/11 Koncert og fællessang på aktivitetscentret – Mødes i Sognegården kl.18.derefter går

             vi samlet over til centret.

 1. Julekoncerter
  1. 14/12 i Vojens kirke – Mødetid kl. 17.30 i kirken, koncert kl.19.00, derefter kaffebord i Sognegården.
  2. 18/12 på Hospice Haderslev – Mødetid kl.16.30, koncert kl.17.00
  3. 18/12 på Plejehjem Vojens - Koncert kl.18.00 – 18.30 – derefter køres til Sognegården.
 2. Juleafslutning: kl. 19.00
  1. Lokale - sal 1
  2. Forplejning – Nicki og Hans bestiller maden, drikkelse, kaffe/te, småkager, tallerken og bestik medbringer man selv!
  3. Underholdning? – Nicki tager et par sange med, ellers op til medlemmerne.
 3. Påskekoncerter
  1. 18/3 i Nustrup kirke – koncert kl.19.00 mødetid kl.17.30
   20/3 Sommersted kirke – koncert kl. 19.00 mødetid kl. 17.30
   24/3 Jegerup kirke - Koncert/gudstjeneste kl.11.00 mødetid kl.9.30
 4. 29/5 Forårskoncert på Tørning Mølle – koncert kl.19.00 mødetid kl. 17.00 – Nicki har

                                                       kontrakt med Tørning Mølle, han spøger efter jul koret om

                                                       vi kender unge mennesker, der mod betaling, vil hjælpe til.

 1. 5/6 Grundlovskoncert i Maugstrup -
  1. Koncert - kl. 14.00 i kirken mødetid i Præstegårdshaven/teltet kl. 13.00

 

 1. Sæsonafslutning – Nicki kontakter Maugstrup Kro ang. priser og antal

      

 1. Nicki foreslår, at alle nodekopier scannes og registreres (stort arbejde)

             Samtale om at skaffe flere mandsstemmer til koret.

             Ekstra øveaftener d.30/11 0g 7/12 videregivet og sat på sæsonplanen

 

Næste møde:
D.25.01.24    kl.16.30         hos Hans      adresse Rudebækvej 34 VojensReferat af  bestyrelsesmødet d. 1.6.2023 hos Ellen

Til stede:-Tina, Nicki Jørgen, Ellen og Lene

 

Afbud: - ingen


Referent: - Ellen

 

Agenda

 • Grundlovskoncert i Maugstrup d. 5.6.23
  1. Har vi styr på dagen? – ja, koret møder kl.13 til prøve i teltet.

 

 • Kordag i Sognegården d. 11.6.23
  1. Lokaler- begge lokaler er booket
  2. Forplejning - Jørgen køber ind til frokost, HUSK medbring selv service, bestik, kaffe.
  3. Repertoire – sangene til sommerkoncerten
  4. Andet? - nej
 • Sommerkoncert på Tørning Mølle d. 14.6.23
  1. Er alle aftaler i hus vedrørende opstilling? – Nicki tjekker aftale om bordopstilling, projekter + udstyr og mikrofon.
  2. Er der kager nok? - Kageliste lægges frem igen til kordagen d.11.juni
  3. Mangler der folk i køkkenet? - 2 i køkkenet, Nicki vil spørge sin far, om at hjælpe til.
  4. Har vi styr på dørsalg? - Det tager Henning sig af.
  5. Markedsføring af koncerten – Tina tager sig af omtale i ugeavisen, Forum Vojens og FB
  6. Gennemgang af program – Lene vil spørge Bodil om at være konferencier, hvilket hun har svaret ja til i dag d.2.juni.
 • Sæsonafslutning
  1. Hvornår og hvordan evt. festlig sæsonstart i stedet? – Efter sommerkoncerten samles koret et glas ”boblevand” for at ønske hinanden en god sommer

     Jubilarerne får overrakt vin. Tina holder en lille tale.

25 og 40års jubilarer får vin og blomster. Jørgen køber ind.

 • – Tina foreslog Nem tilmeld ved køb af billetter. Digital tovholder blev drøftet. Ingen endelig løsning. Tina samler materiale til at lægge ud på offentlig FB

 

Næste møde:
D.                  kl.                  hos              adresse  ?  – glemte vi at aftale!        

 

På næste møde skal vi evaluere

 • sommerkoncert kontra forårskoncert
 • ’Sønderjysk kagebord’ kontra kagetapas
 • sæsonafslutning

 


God weekend – Ellen d.2.juni 2023
 Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. april 2023

Hos Nicki på Rens Øvej 1, 6372 Bylderup Bov

Til stede: Tina, Nicki, Jørgen og Ellen
Afbud: Lene
Referent: Ellen

Agenda

 • Kor dag d.13. maj 10-15
  1. Hvor skal det afholdes og hvem booker lokale? – Lokaler er booket i Sognegården kl.9.00 – 15.00
  2. Hvilken forplejning og hvem sørger for det? – Jørgen tager sig af at bestille forplejning og sender mail ud om arrangementet.
  3. Lene har styr på repertoire til dagen - ja

 • Grundlovskoncert i Maugstrup mandag d. 5. juni kl. 14
  1. Gebyr som vi plejer – hvad er det, Jørgen? –
  2. Lene kontakter Ulla ved evt. spørgsmål
  3. Starter v. kirken med flaghejsning, gudstjeneste. – koret møder kl.13.00
  4. Program i teltet i haven
   1. Kaffe (gratis for os i koret)
   2. Ung taler
 • 1 sang – afdeling sange
 1. Hovedtale
 2. 2 sange - afdeling sange

 • Sommerkoncert d.14. juni 19-22 – korets mødetid er kl. 17/17.30? - Jørgen spørger  Lene
  1. Hvilke aftaler er der lavet pt. med Tørning Mølle? Nicki har aftalt, vi har  den fra kl. 17.00

 

 1. Lene ønsker opstilling v. langsiden som til jubilæumskoncerten, Nicki tager du kontakt til Tørning Mølle? Ja
 2. Forplejning – hvad skal der serveres og hvem sørger for det?- kagetapas – små stykker kage af forskellig slag, som vi be`r kormedlemmerne om at bage. Liste bliver lagt frem. Nicki fortæller om ideen med kagetapas og vil bede om hjælp til køkkentjansen, 3-4personer! Pynt - Ellen spørger Ellen Marie.
 3. Pris – med den besluttede forplejning, hvilken pris skal vi beslutte? - 00kr.
 4. Der skal laves plakater og bestilles lystavler – hvem gør det? Nicki- koncerten 19 - 21.30
 5. Lene laver PowerPoint show til skærmen og har styr på repertoire Hvem styrer knappen?

 • Den sang vi har, hvor der mangler en takt i, ønsker jeg nye kopier af, så alle har alle takter. Det skaber for meget uro og frustration, at de mangler. Hvem kan printe? Jørgen taler med Lene

 • Facebook – hvor langt er vi og hvad er næste skridt? Nicki går videre med grafikken, Tina med lydklip og tekst.

 • – forslag kontingentforhøjelse til 800kr -på generalforsamlingen. Nicki vil bede om to hjælpere til Høtteoptoget – vil gerne aktivere flere f.eks. en digital tovholder!

 

 

Næste møde: 1.juni 2023 kl. 19.00 hos Ellen- Østerengvej 7 Jegerup

                                          

 

  Referat fra bestyrelsesmødet d. 11.1.2023

 1. 18.00 hos Lene

 

Til stede:  -  Lene , Tina, Nicki, Jørgen og Ellen

Afbud:      -  Ingen

Referent:  -  Ellen

 

Agenda

 1. Overblik   -  Tina spørger ind til arbejdsopgaver. hun vil gerne uddelegere.

                    Lene står for musik og repertoire, samt at have kontakt til       

                    koncert arrangørerne. Nicki plejer at være skaffer, vil gerne

                    stå for plakater o.a. tegne opg.  Nickis forslag: Oprettelse

                    af koret`s foreningsside på FB (offentlig) + en lukket gruppe.

                    Nicki vil gerne stå for oprettelsen. Tina kontakter Aase om at

                    lukke nuværende FB gruppe. Jørgen er kasserer og haolder

                    styr på økonomien. Ellen er sekretær. 1. Indkøb af nodemateriale, herunder evt. korbogen til Højskolesangbogen, så vi kan

                     være lovlige.    Brug af det vi har og gradvis lovliggørelse ved køb af noder. 1. Koncertrækken i foråret: 
  1. onsdag den 29. marts påskekoncert i Øster Lindet Kirke - repertoire ok! 1. mandag den 24. april forårskoncert med Vojens Brass Band i Vojens  -

 

          

 1. mandag den 01. maj forårskoncert med Vojens Brass Band i Gram

                

 1. mandag den 05. juni Grundlovskoncert i Maugstrup ( er der lavet aftale?) - 

                      Tina henvender sig til menighedsrådet i god tid.

 

 1. onsdag den 14. juni vores egen sommerkoncert på Tørning Mølle (er det en  

                                                                                                                                 god ide?)

                      Kan lade sig gøre, da vi har en kordag lørdag d.13.maj 1. Grænsekorenes forråsstævne i Tinglev lørdag den 4. februar kl 10-15 -  Jørgen

          sender mail og Nicki tager imod tilmeldinger på mandag d.16.jan.

  

 1. Hvad gør vi, når Jørgen en sjælden gang ikke kan levere kopier? Hidtil har Lene snig-                                      
                        kopieret på arbejdspladsen, ikke muligt mere. Nicki tager over.

                    Evt.- Medieomtale til avis og ugeaviser med nutidig billede af koret og logo 

        står Tina for.

 

                    Næste møde hos Nicki  Rens - Øvej 1  Bylderup Bov kl.18. 

 

                                                                                                     ELLen d.12.01 2023                                                                                                                                                                                                   Den 28. oktober 2022

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag, den 26. oktober 2022 kl. 19.00 ved Ellen.

Deltagere:   Jørgen, Ellen, Nicki, Aase, Lene .

Fraværende med afbud: -  ingen

 

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27. september 2022. -  godkendt
 1. Siden sidst - intet
 1. Regnskab v./Jørgen – godkendtflot pengebeløb vi har stående, hvor vi også har haft    

                                                                   råd til at afholde en flot jubilæumskoncert.

 1. Evaluering af Jubilæumskoncerten den 8. oktober 2022. – overvejende positive         

bemærkninger og tilkendegivelser. Vellykket arrangement – fin koncert og beværtning.

 

 1. Fremtidige arrangementer

 

-        Lørdag, den 26. november 2022 kl. 10.00 – synge ved julemands ankomst i Rådhuscentret (ikke helt afklaret endnu)   -   AFLYST

-        Synge på Hospice mandag, den 19. december 2022 kl. 16.30  - mødes kl.16.00 på

-        Hospice for at øve inden lille koncert.

-         

-        Juleafslutning i Sognegården den 19. december efter Hospice, - Jørgen og Nicki bestiller maden. Koret betaler – drikkelse og kaffe tager man selv med.

-         

-        Henv. Fra Vojens Brassband omkring medvirken i forårskoncert 24. april 2023 i Aulaen, Vojens og 1. maj 2023 i Gram Fritidscenter i Gram – Lene kontakter formand og dirigent

-        Korlørdag d.13.maj kl.10.00 – 15.00

-        Sommerkoncert på Tørning Mølle d.11. eller 18.juni – Aase undersøger, hvad der er muligt.

 1. Generalforsamling – blev drøftet

 

 1. BID-møde den 28. september (Ellen) - referat vedlægges i mappen, næste møde3.nov.

                                                                Ellen deltager

 1. Eventuelt  –  Lene supp. nøgleåbner i Sognegården

 

 

 1. Dato for næste møde  -  d.26.januar 2023 hos Lene

God weekend - Ellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referat fra bestyrelsesmødet                                                                                                                                     

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag, den 27.september 2022 kl. 14.00 ved Aase.

Deltagere:   Jørgen, Ellen, Aase, Lene .

Fraværende med afbud: Nicki pga. arbejde

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 8. august 2022.  - godkendt

 

 1. Siden sidst  - intet

 

 1. Regnskab v./Jørgen – se bilag

 

 1. Videre planlægning af Jubilæumskoncerten den 8. oktober 2022. – Udfyldt skema sendt

 

 • Se skemaet. Rubrikker med ??? er punkter til dagsorden.

 

 • Antal tilmeldte kormedlemmer ??
 • Antal tilmeldte til hygge efter koncerten ??
 • Program er modtaget fra Haderslev Lærerkor, Gram Mandskor
 • Tilmeldte gæster: Preben Holmberg (i stedet for Kjeld Trahne), Karen Lawrence,
 • Afbud fra: Lene Autzen, Merete Abrahamsen
 • Ikke hørt fra: Irene Larsen, Thor Lange

 

 1. BID-møde den 28. september (Ellen deltager)  - datoer for korets koncerter i Vojens lægges ind på Forum Vojens evt. samarbejde med Vojens brassband ud i fremtiden?

 

 1. Eventuelt  -   tre nye korsangere møder op d.10.okt.
 1. Dato for næste møde – Bestyrelsesmøde d.26.okt. kl.19.00 hos Ellen
 1. Generalforsamling mandag d.31. okt.

 

 

Venlig hilsen, Ellen d. 28.okt. 2022

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Den 7. april 2022

Til bestyrelsen for Vojenskoret.

 

Referat af  bestyrelsesmøde  onsdag, den 6. april 2022 kl. 19.00 ved Ellen.

Deltagere:   Jørgen, Ellen, Nicki, Aase, Lene .

Fraværende med afbud: -  ingen

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 23. februar 2022.  -  godkendt

 

 1. Siden sidst

 

-                        Invitation til deltagelse i ”Idræt, Kultur og Fritids Award 2022 ” den 29. april 2022 kl. 17.30 i Haderslev Idrætscenter. 

-                       Nævnes for koret mandag d.11.04 - deltagelse 125kr. op til den enkelte om man vil deltage. Næste år vil  vi deltage og indstille Vojenskoret, der har 40års jubilæum til september 2022 og Aase 20års jubilæum som formand for koret, til en pris.

 1. Regnskab v./Jørgen - godkendt

 

 1. Videre planlægning af Jubilæumskoncerten den 8. oktober 2022.

          Vedlagt forslag fra mig til brev til kor – andre forslag modtages gerne…..- se særskilt kommentarer

 

 1. Eventuelt – hvordan får vi nye medlemmer? Lene foreslog, at koret deltager på syngende på en ladvogn i Høtteoptoget!!!
 1. Dato for næste møde –  d.11.maj hos Lene Fuglsøvej 20 Vojens – endelig planlægning af Forårskoncerten d.22.maj

Venlig hilsen og god påske

Ellen 

Referat af Vojens korets bestyrelsesmøde onsdag, den 12. august  2020 kl. 19.00 ved Jørgen, Skovby

 

Deltagere:   Ida, Jørgen, Ellen,  Aase, Lene .

 

 

 1. Godkendelse af referat fra mødet 21. august  2019  - godkendt

 

 

 

 1. Siden sidst  -  Aase har kontaktet sognepræst Joh. Gjesing Gram med henblik på en

 

             Evt. julekoncert i Gram kirke. Bilag vedlagt

 

                       Mange aflysninger. Vojens Menighedsråd har givet 2000kr. til koret, da vi

 

             ikke har benyttet lokalet siden marts. Bilag vedlagt.

 

 1. Regnskab herunder tilskud til erstatningskoncert og resultat fra skat v./Jørgen - gennemgået

 

 

 

 1. Sæsonstart – coronaregler, sprit, sygdom… – vi må pt. kun være 32 i vores lokale (jeg har booket begge lokaler – vi skal sidde med 2 m foran, 2 m bagved, 2m til sidemand til hver side når vi synger…….)

 

               Lene laver øveplan, med inddeling af aftenen i 3 øvetider samt mulighed

 

               til dem, der ikke vil møde fysisk op, at kunne øve over nettet.      

 

               Tider og sange sendes ud pr. mail. Evt nye interesserede sangere

 

               henvender sig ti Lene. Aase lægger ud på FB og hjemmeside.

 

 

Fraværende med afbud: ingen

 

 

 

DAGSORDEN:

 

 

 1. Sæsonkalender 2020/2021 - herunder hvad gør vi m.h.t. kørsel, spisning m.m. til Sønderborg (Jørgen) – hvad skal vi synge???

 

               Sæsonplan godkendt – kørsel til Sønderborg undersøges.

 

 

 

 1. Udlevering af div. noder til nye sangere (forslag fra Jørgen: udleveres først når der er betalt kontingent)       Nye sangere kan låne noderne indtil kontingent er betal.t

 

 

 1. Generalforsamling

 

-                         Indkaldelse/dagsorden ud senest 7. september

 

-                         Dirigent????  

 

-                         Emner til bestyrelsen!!! Aase og Ida på valg – modtager begge genvalg.

 

-                        Års-vin, jubilarer – hvem skal have vin - hvem gør hvad???? Jørgen indkøber vin

 

 

 

 1. Dato for næste møde – Ikke drøftet

 

 

 1. Eventuelt   -  intet

Ellen Ghiladi

 

Den 24. august 2019

Referat af bestyrelsesmødet  onsdag, den 21. august 2019 kl. 19.00 ved Aase

Deltagere:   Ida, Jørgen, Ellen,  Aase, Lene .

Fraværende med afbud: ingen

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af referat fra mødet onsdag, den 1. maj 2019 - godkendt
 1. Siden sidst – Danske Folkekor – hæfte tilsendt ”Syng i kor om Danmark” et par sange kan bruges til vore koncerter.
 1. Regnskab v./Jørgen – se bilag – positivt med et overskud
 1. Øvedatoer  indtil jul  - Lenes kursusplan gør det muligt, at vi nu igen kan øve hver mandag,dog med mulighed for at aflyse en øveaften, hvis det bliver for meget for Lene . Jørgen udsender datoplan. 1.februar Grænsekorstævne – Aase ringer til formanden for at høre om indholdet.
 1. Julekoncert i Vojens Kirke – dato onsdag, den 11. december

Rema 1000 9. eller 16. dec.??? Juleafslutning?? – Rema 1000 d.16.dec

Aase spørger Bent om koncert på Hospice.

 1. Ansøgning Genforeningspenge v./Jørgen . Jørgen laver ansøgning til Kultur og fritid

Att. Kulturkordinator Thor Lange

 1. Generalforsamling dato? Afholdes d.7.okt. Aase laver dagsorden
 1. Eventuelt - intet

Venlig hilsen

Ellen Ghiladi

Referat  af bestyrelsesmødet i Vojenskoret onsdag d. 23.januar 2019

Kl. 19. ved Aase.  

(mødet flyttet fra d. 16.jan. til d.23.jan.)           

Deltagere:                                                 Ellen, Ida, Jørgen, Lene og Aase

Fraværende med afbud:  ingen

DAGSORDEN:

 1. 1.      Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem, Ida Kissow  - hjertelig velkomst med håb om godt          samarbejde.
 2. 2.      Bestyrelsen konstituerer sig: formand Aase, næstformand Ida, kasserer Jørgen, sekretær Ellen, Lene menigt medlem som dirigent,
 1. 3.      Dirigentsituationen  -  Lene fortsætter til og med sommerferien. Derefter tages det videre forløb op med henblik på Lenes arbejdssituation næste skoleår. Lene foreslår en kordag inden forårskoncerten, se under evt.
 1. 4.      Godkendelse af referat fra møde den 18. september 2018 – referat godkendt
 1. 5.      Siden sidst – alt er udsendt via mail til bestyrelsen til orientering

Herunder hvad vi gør med de tilbud der kommer fra Grænsekor, sangakademi m.fl. – bilag fra Grænsekor og Sangakademiet vedlagt.

 1. 6.      Regnskab v./Jørgen

Herunder om vi skal skifte bank…… - regnskab gennemgået – Jørgen taler med Broager Bank om evt. skift.

 1. 7.      Fremtidige arrangementer/aktivitetskalender

-          Forårskoncert – Tørning Mølle – ingen deltagelse af børnekor i år. Tænk over evt. andre musikalske indslag til koncerten.

-           

-          Grundlovsdag i Maugstrup – Aase har haft kontakt til Ulla Toft (menighedsrådsformand Maugstrup) 2 gange 2 sange aftalt.

 1. 8.      Eventuelt – ekstra øveaften mandag d. 8.april samt forslag om en hel kordag søndag d.19.maj. Aase undersøger om vi kan være i Sognegården eller i Musikhuset.

Program udsendes senere.

Jørgen foreslår et evt. samarbejde med f.eks. Haderslev Byorkester eller andre 1 -2 gange om året. Julekoncerten i Vojens kirke – ønsker om lyene i adventskransen er tændt og en lidt mere julepyntet kirke. Ventilationen bør være slukket under koncerten.

D. 26.01.2019 Ellen Ghiladi

Referat af bestyrelsesmødet i Vojenskoret d.15.november 2017

Mødested hos Aase

Deltagere: Aase, Lene, Ellen Marie, Jørgen og Ellen.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra møde d.8.maj 2017: GodkendtSiden sidst – Åse har fået tilsendt tilbud om evt. deltagelse i korstævne på Bornholm. Emnet blev henlagt til punktet Eventuelt.
 2. Regnskab v/Jørgen -  Godkendt
 3. Planlægning af forestående julekoncerter:

Månen d. 7.december kl 19.30

Bordopstilling – cafe` borde, bordpynt – Ellen: fyrfadslys i glas - Lene tager glas med. Aase undersøger, om det overhovedet er tilladt med levende lys!!

Koret står opstillet ved indgangen

Jørgen kommer med podier, hvis der ikke findes nogen på stedet(Aase spørger)

Klaver medbringes af Jørgen

Øl, vin og sodavand købes inden koncerten (hvem står og sælger?) Husk vekselpenge!

Fællessange: Lene vælger sange , Jørgen kopierer.

Velkomst og afslutning ved Jørgen

Bestyrelsen møder kl.17.00

Koret møder kl. 18.00

Efter koncerten hygger koret sig med et glas

Rema 1000 d. 11.december kl. 16.30  med  efterfølgende  juleafslutning.

Sangprogram laves af Lene, Aase sørger for at reklamere diverse steder.

Efter Rema øves der i Sognegården fra kl.18.00 – 19.00 -  derefter juleafslutning

med spisning. Gratis mad for kormedlemmer,” påhæng” betaler, drikkelse medbringes.  Udvalg Ida, Else og Ellen Marie, som laver en tilmeldingsseddel.

Vojens Kirke d. 13.december kl. 19.00

Koret øver fra 17.30 – 18.30

Program (sange) vælges af Lene, plakater og presse står Aase for.

5.Forum Vojens  - søge om tilskud til Vojenskoret ikke aktuelt, men ved en evt. oprettelse af et Børnekor kan en ansøgning om tilskud sendes senest 1.marts 2018

6.Eventuelt.


Kuglepenne bliver udleveret til juleafslutningen.Bornholmerstævnet blev drøftet, bliver for dyrt og er for langt væk.Koret synger på forskellige plejehjem – blev drøftet.Evt. fælles udflugt til Humlemagasinet og Sigfred Pedersen museet – blev drøftet.Forslag om at deltage i kordage i Sønderborg d.17. og 18. marts 2018Jakob Høgsbro og Sigurd Barret -  om lørdagen fælles middag et sted i byen, betalt af korkassen. Jørgen undersøger fælles transport med bus.
 
Den 19. 11. 2017 Ellen Ghiladi 

          Referat af bestyrelsesmøde i Vojenskoret den

 

8.maj  2017.

Mødet blev holdt i sognegården.

Deltagere: Lene, Aase, Ellen Marie, Jørgen, Jytte.

Planlægning af forårskoncert på Tørning Mølle søndag d. 21. maj. Mødet er ret hurtigt indkaldt.  Planlægning efter koncept fra sidste år. Seddel til koret ang. kagebagning lægges frem i aften, så man kan skrive sig på.

Jørgen spørger i Skrydstrup, om vi kan låne korpodier til d.21.maj. Før koncerten er der en hel der skal ordnes – så bestyrelsen med hjælpere skal møde derude kl.11.00.    

Fællessange, 8 stk. skal synges fra storskærm, Thomas ordner alt ang. skærmen. Jørgen toaster. Jørgen og Lene får styr på nok vekselpenge.

Hjælpere som sædvanlig: Mogens – Thomas – Grethe og Christa.

Aase byder velkommen, efter at Mogens har klaret entre mod betaling: 75,00 kr. pr. pers.

Ellen Marie sørger for blomster, Kirsten W. ordner servietter klar til placering på bordene. Aase har forslag til fællessange, der ændres lidt på, hvilke det skal være. Det er meget vigtigt for Lene, at de bliver sunget med indhold samstemmende med korets sange, så der er indholds-sammenhæng. Lene har fået bekræftelse om en pianist til vores koncert, Lene Jørgensen ok.

Det foreslås, at Juniokoret, når koncerten er færdig, kan få sodavand og pladekage i foyeren, hvor de kan more sig og slappe af som de vil. Det bliver dog nærmere besluttet, at de kan sidde ved egne borde i salen. Vi ser bordopstillingen til tid. Jørgen køber sodavand.

Næste senar: Grundlovsmøde i Maugstrup d. 5. juni

 Aase finder ud af, hvor mange sange, vi skal synge og hvor mange gange, vi skal på podiet. Lene har bestemt, at vi skal synge Randmorænen derude – samt andre kendte. Ellen Marie booker Maugstrup kro til koret om aftenen til afslutningskomsammen, Aase ser på deres menu, og vi skal jo selv betale. En anden mulighed er at låne deres telt og grill- og købe grillpølser, brød mm, og selv arrangere aftenen der. Aase taler med dem derom. Kan det ikke lade sig gøre, er der afslutning på Maugstrup kro.

Afslutning: Jørgen finder ud af, hvem der har et jubilæum, - Ellen Marie køber roser.

Der skal også være 1 fl. vin til årets hjælpere.

9.5.17.   Jytte Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Vojenskoret d.22. februar 2017.02.23

Hos Lene.

Deltagere: Aase, Lene, Jørgen, Ellen Marie, Jytte.

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra mødet d. 6.10.2016:

Godkendt.

Pkt. 2: Siden sidst.

Alt er udsendt til bestyrelsen, - vedlægges ikke.

Lene har fået en opfordring ang. korfestival i Italien. Skal det sendes videre ud?

Det mener bestyrelsen ikke. Det kan jo give et godt socialt samvær nogle dage, men det er nok usikkert, om nogle kormedlemmer vil deltage.

Pkt.3: Regnskab.

Gennemses let. Ser fornuftigt ud, vedlægges. Koret bruger stadig Danske Bank.

Jørgen laver 2 regnskaber, 1 til os selv fra september og 1år frem, og 1til Haderslev kommune, hvor vi søger tilskud. Det kan virke rodet, vil en evt. ny kasserer kunne overskue det? Andre vi kender, laver regnskab pr. 1.1.pr.år, det kan være mere overskueligt, men vi – Jørgen fortsætter som nu.

Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i Sept. - oktober.

Kontingent er stadig 700,kr. årligt. Opkræves 1 gang årligt.

Jørgen kopierer div. for koret. Han vil sende opgørelser til Aase, der vil sørge for betaling derfor.

Aase fortsætter med at annoncere efter nye kormedlemmer efter sommer. Det vil af annoncen fremgå, at der foretages stemmeprøve ved start eller før start

af medvirken for at finde den rigtige stemmepladsering i koret. Lene vil foretage prøven.

Pkt. 4: Skal vi i lighed med udsendelse af referater fra generalforsamlingen udsende referater til kormedlemmerne fra vores bestyrelsesmøder?

Svaret, et Ja .

Vi er medlem af Folkekorene og Grænsekorene. Det er rigtig godt med nogle af deres arrangementer.

Der har været ture – koncerter med samkørsel, det er rigtig godt.

Aase vil kontakte grænsekorene og høre om evt. arrangementer før jul. Vi skal jo planlægge i god tid og ikke have for meget til den tid. Og hvornår er deres generalforsamling og øve / kordag? Til sådanne arrangementer vil Vojenskoret godt betale for kørsel. Og kommer der andre koncerter o.l. kan koret evt. betale kørsel. Hvem kan / vil være med? Det er jo også vigtigt med det sociale aspekt ved vores koncerter og medfølgende samvær.

Pkt. 5: Skal vi forsøge at få en aftale med Skrydstrup menigshedsråd om lån / leje af deres korpodier ved behov?

Gerne! Jørgen taler med dem.

Lene spørger om vi evt. kan synge i Tinglev kirke før jul. Det er lidt langt herfra, måske fælleskørsel? Kommer tilbage derom. Husk at korets julekoncert i Vojens kirke er fast hvert år d 2. torsdag i december.

Pkt. 6:Skal Haderslev byorkester ved Allan Ørslev med til vores forårskoncert?

Det er droppet, da Allan Ø ikke er dirigent der mere.

Lenes børnekor inviteres med til forårskoncerten, de er 10-12 år. Forældrene orienteres ang. kørsel, betaling af kaffe og kage. Det er besluttet, at børnene skal sidde sammen ved et langt bord i midten af lokalet, så de er lidt i centrum med kage og sodavand, og de kan synge i 2 omgange, så eftermiddagen ikke bliver for lang for dem.

Pkt. 7: Der er penge i korets kasse, fint! Vi vil gerne understøtte det sociale samvær i koret – måske med en fælles kortur til et attraktivt sted.

Forslag: Mariehaven – vidst lidt dyrt. Varde friluftsspil? Tur til Aarø? Koldings Geografiske have? Olsens paradis i Vejrup ved Esbjerg. Hvornår kan det måske blive? Andre ideer modtages gerne.

Pkt. 8: Fremtidige arrangementer:

Forårskoncert i Tørning søndag d.21.maj.

Grundlovsdag d. 5.juni i Maugstrup. –2. pinsedag.

Jørgen sørger for kortrapper, Ulla Toft er indforstået.

Demonstration af magnetsengetøj ved firmaet Novavita. Aase orienterer derom på næste sangaften, dato skal findes, - måske d.3 eller d.10. april.

Pkt.9: Haderslev sangakademi.

Aase er blevet administrator for Vojenskorets side. Det er en meget svær og temmelig uoverskuelig opgave, men det går. Vil man se det på Facebook er det på "Sangihaderslev."

Ny Forum Vojens hjemmeside er startet. Vi har været til orienteringsmøde derom. Beskrivelse vedlægges. Aase kan gå derind og redigere når de får hendes mailaddr.

Facebookaddr.: Vojens.dk

Pkt.10:Gavereglement:

Ved et kormedlems dødsfald giver koret en buket.

Kormedlemmer giver mange gange selv en hilsen, når man er nærmere bekendt, som ved ægtefællers/børns dødsfald.

5 års og 10 års mærkerne droppes, det fornemmes, at de ikke bruges eller værdsættes. I stedet giver koret en rose til et medlem, der har været med i 5 år, og derefter får man en buket for hvert 5.medlemsår.

Ellen Marie hjælper Jørgen med at gennemse startår for alle medlemmer og hun køber buketter " hen ad vejen." Obs. at ved fravær et stykke tid og så genkomst begynder man forfra med begynderdato.

Jørgen kopierer snarest medlemsliste og sørger for videregivelse deraf.

Pkt.11: Eventuelt.

Undertegnede har besluttet ikke at genopstille som sekretær ved næste generalforsamling, hvor jeg er på valg. Desuden ønsker Jette, Jørn og jeg ikke at fortsætte som stolehold, keyboardopstiller og nøgleansvarlig fra samme dato.

Bortblevne referatmapper for tiden 18.4.96 til år 2008 er desværre ikke fundet, vi håber, de dukker op.

24.2.2017. Jytte Jensen.

Formand Hans Friis Petersen 25 67 46 07

Dirigent Lene Diemer Jacobsen 24 22 57 04

unsplash