Velkommen til Vojenskoret
Vojenskoret - ved Sommersted kirke den 30-11-2016.
Alle arrangementer på denne side af jul er desværre
AFLYST
Koret øver i Vojens kirkes sognelokaler Østerled 4 i Vojens hver 

mandage kl. 19.00 til 21.00   


Vojenskoret er et blandet kor med ca. 40 medlemmer. Vi synger et repertoire af fortrinsvis danske korsatser. Vi har hvert år vores forårskoncert, men laver også julekoncerter, og deltager gerne ved andre arrangementer, hvor man måtte ønske.    

Henvendelse om korets deltagelse i arrangementer til formand

Aase R. Larsen   61273342 

  

🙂😀😉😲

Hvis du har lyst til at synge i kor er du velkommen til at være med - du kan blot møde op på en øve aften - eller henvende dig til vores dirigent 

Lene Diemer Jacobsen   24225704  

  🙂 🙂 🙂

Korets mailadresse:

vojenskoret@gmail.com

🙂 🙂 🙂


Koret øver i Vojens kirkes sognelokaler Østerled 4 i Vojens hver 
mandag kl. 19.00 til 21.00


😀 😉 🤔

Vojenskoret er tilsluttet foreningen "Grænsekorene"

http://www.graensekorene.dk/velkommen