Årsberetning

Årsberetning 2019 / 2020

 Årsberetning for Vojenskorets 37. sæson 2019-20. Vi har mistet en dygtig, afholdt og aktiv person fra vores basgruppe. Langfredag den 10. april sov Jørn Jensen stille ind efter svær sygdom. Vi mindes i Vojenskoret en utrolig munter person, der altid havde en kvik bemærkning på læben. Jørn har sunget med i Vojenskoret siden starten i 1982/83 og han har været et trofast og engageret medlem af Vojenskoret lige siden. Vi vil savne ham i vores midte, både som klaverslæber, som sanger og for de altid friske nordjyske kommentarer. Og kære Jytte. Hvor er det dejligt at se i koret igen. Vi vil mindes Jørn ved at rejse os og holde et minuts stilhed. Æret være Jørns minde. --------------------------------------------------------------------------- Vi er nu ved sæsonstart 43 sangere fordelt på 22 sopraner, 13 alter, 4 tenorer og 4 basser. Det ligger jævnt hvert år, og det er fint. Vi startede op den 2. september – heldigvis atter med Lene som korleder… Desværre har vi i løbet af sæsonen haft sygdom og vi har mistet Jørn i herregruppen, men heldigvis har vi også fået en dygtig bassanger. Vi kører lige nu med tre tenorer og to basser, men det går fordi de er dygtige og møder op til øveaftenerne. Julekoncerten i Vojens Kirke trak som sædvanlig en stopfyldt kirke, også i år var så mange var mødt op, at man måtte bære ekstra stole ind. Desværre havde Lene ikke et lille kor med, da det er blevet sparet væk. Derfor valgte vi selv at ”bære lys” og det fungerede meget godt under ”Nu tændes tusind julelys”. Bagefter var der kaffe og også i år var der æbleskiver i Sognegården for alle deltagere. Rigtig mange var med til efterhyggen i Sognegården. - 2 - Vores lille juleoptræden hos Rema 1000 gik fint og efter gløgg og æbleskiver var der juleafslutning i Sognegården med lækker julemad. Tak til festudvalget. I år var havde vi lavet aftale med Hospice om at vi skulle komme ca. 20 kormedlemmer. Desværre måtte vi sende afbud, da der ikke var nok til at synge – det var jeg meget ked af, for det havde stået i aktivitetskalenderen næsten fra start, så øv. For mig er der ikke noget der hedder aflysning….. men Lene tog derud og sang for dem. Det var igen Bent som havde arrangeret at vi kom derud, og han var også meget ærgerlig over at vi måtte aflyse. Så er det jo i år 100 året for Genforeningen, og det giver os lidt spændende materiale at tage fat på. Vi havde tilmeldt os arrangementet i Det Sønderjyske Sangcenter i Sønderborg, der skulle løbe over en weekend i marts måned med afslutningskoncert på Alsion om søndagen. Desværre kom der en ikke inviteret gæst – nemlig coronavirus i vejen for arrangementet, så der var lidt forvirring omkring afholdelse af koncerten. Fra regeringen blev man opfordret til at aflyse store arrangementer med over 1000 deltagere, så med fuldt hus og over 200 sangere ville man komme op over 1000. Derfor blev der ændret i planen, således at publikum blev delt op over to koncerter, så det blev sådan at der var koncert kl. 16.00 og kl. 18.00. Det gav lidt uro i koret og flere valgte at sige fra, hvilket var forståeligt nok. Der var fundet en anden chauffør i stedet for Jørgen, der var sygemeldt. Men det endelige resultat blev, at det hele blev aflyst, så ingen koncert i denne omgang med Sigurd. De lovede at forsøge at lave noget i 2021.Bestyrelsen gik straks i gang med en plan B, som gik ud på at vi kunne mødes i Sognegården, synge lidt sammen og så - 3 - få noget mad bragt fra Grillexperten, men osse det gik i vasken på grund af Corona. ALT efter marts måned blev derefter aflyst. Forårskoncert/Genforeningskoncerten med solister og Grundlovsdagen i Maugstrup med efterfølgende sæsonafslutning på Kroen Og i år skulle vi ha været til Genforeningskoncert med Sigurd Barret i Vedsted Kirke og senere samme dag til frokost og underholdning af os på Vedsted Landbohjem – øv øv øv. Vi ved nu at arrangementet bliver gennemført den 11. oktober, og dog, for vi har lige nu fået at vider, at også det er aflyst for os. Vi har heldigvis på nuværende fået at vide, at dagene med Sigurd på Sønderborg Musikskole og afslutningskoncert på Alsion bliver gennemført – men først i maj 2021. Bestyrelsesmøder: Der har kun været afholdt 1 bestyrelsesmøde. Referat derfra kan ses på hjemmesiden, så der kan I holde jer orienteret. Grænsekorene/Danske Folkekor: Vi er stadig medlem af Grænsekorene, og derfra har vi fået invitationen til at medvirke til at fejre 100-året for Genforeningen 1920. Det er et stort program med dirigent Søren Birch, 4 øvedage og efterfølgende 2-3 koncerter. Vi har kigget på det og mener, at vi måske kan deltage den 1. februar 2020 i Broager med generalforsamling (blot for at få noderne)……. Prisen er 250 kr. pr. deltager lige meget hvor mange af dagene man er med, så det er ret dyrt. Vi har så i den mellemliggende tid bestemt at vi ikke har tiden til - 4 - at deltage på grund af vores tilmelding til Sigurd Barret weekenden i marts måned. Vi fik i sommerferien tilsendt korhæftet ”Syng i kor om Danmark” og det er vi godt i gang med at gennemgå. Der er to af sangene som vi kan bruge i vores repertoire til Forårskoncerten. Fremtiden: Som I nok alle har set, så har vi et ret stramt program for næste sæson – heldigvis. Allerede i oktober er vi med i Vedsted Kirke hvor Sigurd underholder og vi underholder lidt på Vedsted Landbohjem og får frokosten vist nok som betaling.... Det er som tidligere nævnt, blevet aflyst – stadig på grund af corona forsamlingsregler. Vi er inviteret til at deltage i en Adventsgudstjeneste i Jegerup Kirke, vi har vores egen store julekoncert i Vojens Kirke og efter jul er vi med i en Påskegudstjeneste i Øster Lindet kirke, vi deltager som sagt i Sønderborg med Sigurd, Grundlovdagen i Maugstrup og ikke mindst har vi vores udsatte Forårs/Genforeningskoncert på Tørning Mølle – så vi får travlt. Desværre ser det allerede nu ud til at der også sker ændringer i hvert tilfælde indtil nytår....... vi må tage en dag ad gangen og håbe på det bedste. Lene har nu afsluttet sit studie og blev som en af de første i Danmark Sang- og musikvejleder. Tillykke med det, Lene. Vi glæder os over at du vil fortsætte med os. Vi har selvfølgelig sendt Lene en lille opmærksomhed. Følg med på vores hjemmeside vojenskoret.dk der styres af Jørgen Hytting, - 5 - på vojens.dk – Forum Vojens, her er jeg selv administrator for koret– på facebook under grupper - vojenskoret (også oprettet af mig) sang i Haderslev (admin. for koret er mig) og grænsekorene.dk – der kan i finde mange oplysninger Jeg vil slutte med at sige tak til aktive hjælpere i koret og tak til bestyrelsen for godt samarbejde –og ikke mindst tak til vores dygtige dirigent…. tak alle sammen, for samværet i Vojenskoret. Den 21. september 2020 Aase Raahauge Larsen, formandÅrsberetning for Vojenskorets 36. sæson 2018-19.

Vi er nu ved sæsonstart  43 sangere fordelt på  22 sopraner,  13  alter, 4    tenorer og 4   basser. Det ligger jævnt hvert år, og det er fint.

Vi startede op den 3. september – heldigvis atter med Lene som korleder…

Allerede i september blev jeg ringet op af Ivan, der er tovholder på fællessange om torsdagen på Bregnbjerglunden, om jeg kunne skaffe nogle sangere, der ville være med til at synge samen med nogle beboere. Der var straks nogle der meldte sig, og jeg skulle hilse og sige tak fra Ivan. De er utrolig glade for at I kommer. Osse tak herfra fordi I har lyst til at være med derude.

Som noget nyt havde Haderslev Sangakademi i år inviteret alle kor i Haderslev Kommune til at deltage i et Black Friday-arrangement i Haderslev Domkirke, og vi var ikke længe om at tilmelde os.

Det blev en utrolig skøn oplevelse at være med til – og synge i den store domkirke er virkelig dejligt.

Vi havde i Vojenskoret valgt at synge nogle af Sigurds skønne sange, noget helt andet end de andre kor stillede op med, men de gjorde stor lykke. Det lød rigtig godt i det store kirkerum.

Vores lille juleoptræden hos Rema 1000 gik fint og efter gløgg og æbleskiver var der juleafslutning i Sognegården med lækker julemad. Tak til festudvalget.

Julekoncerten i Vojens Kirke trak som sædvanlig en stopfyldt kirke, også i år var så mange var mødt op, at man måtte bære ekstra stole ind. Lenes juniorkor fra Lagoniskolen bar atter i år lys ind. Bagefter var der kaffe og også i år var der æbleskiver i Sognegården for alle deltagere.

I år var vi så heldige at få lov til at synge vores julekoncert to gange, denne gang tog vi ud på Hospice og sang julen ind. Vi måtte helst ikke komme flere end 20 kormedlemmer, så der blev trukket lod om at deltage. Det var utroligt smukt at synge derude, flere var mødt op i opholdsstuen og de, der ikke kunne være med så vores sange via tv på deres stuer. Alle nød det og vi sluttede af med kaffe og kage. Det var Bent som havde arrangeret at vi kom derud, tak for det, Bent.

Fordi vi ikke havde haft så mange øveaftener som vi plejer at have, havde vi besluttet at afholde en kor-dag.……

Det blev søndagen før vores forårskoncert, så vi kunne få finpudset vores program.

Vi mødtes kl. 9.30 og havde en rigtig dejlig dag med indlagte pauser og dejligt smørrebrød – det blev en rigtig god øvedag og en social hyggedag. Det bliver nok ikke sidste gang vi prøver det.

Forårskoncert på Tørning Mølle trak fuldt hus i år med rigtig mange betalende gæster. Vi havde i år en gæstesolist med. Det var den dygtig pianist Julia Tabakova – der er organist ved Vojens, Jegerup og Maugstrup Kirker. Hun er utrolig dygtig og hun spillede to kendte musikstykker.

Vi havde i år besluttet at hylde to afdøde personer, nemlig Benny Andersen og Kim Larsen. Derudover sang vi andre kendte sange og mange fællessange.

Det sønderjyske kagebord gjorde som sædvanlig lykke - Atter engang tak til bagerne – godt gået.

Grundlovsdag i Maugstrup Præstegård var atter en god oplevelse med fint vejr, gode talere, dejlig rabarberkage med kaffe og vores underholdning gik godt. I år var vores placering til opstilling perfekt, og sangene gik godt og vores lille udstyrsstykke med Bent og elefanten Bodil gjorde stor lykke.

Efter grundlovsfesten gik vi over på Maugstrup Kro, hvor der var bestilt mad til korets sommerafslutning. Det blev som sædvanlig en hyggelig aften med sang og underholdning og uddeling af blomster og vin til diverse jubilarer.

Bestyrelsesmøder :

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Alle referater derfra kan ses på hjemmesiden, så der kan I holde jer orienteret.

Grænsekorene/Danske Folkekor :

Vi er stadig medlem af Grænsekorene, og derfra har vi fået invitationen til at medvirke til at fejre 100-året for Genforeningen 1920.

Det er et stort program med dirigent Søren Birch, 4 øvedage og efterfølgende 2-3 koncerter. Vi har kigget på det og mener, at  vi måske kan deltage den 1. februar 2020 i Broager med generalforsamling (blot for at få noderne)……. Prisen er 250 kr. pr. deltager lige meget hvor mange af dagene man er med, så det er ret dyrt.   Vi har så i den mellemliggende tid bestemt at vi ikke har tiden til at deltage på grund af vores tilmelding til Sigurd Barret weekeni marts måned.

Vi fik i sommerferien tilsendt korhæftet ”Syng i kor om Danmark” og det er vi godt i gang med at gennemgå. Der er to af sangene som vi kan bruge i vores repertoire til Forårskoncerten.   

Fremtiden :

Vi forhåndstilmeldte os længe før sommerferien et stævne med Sigurd Barret – genforeningssange - som skulle afholdes den 14. og 15. marts i Sønderborg med koncert i Alsion om søndagen. Det bliver spændende igen at opleve Sigurd. Jørgen har igen lovet at køre for os – dog skal man ikke regne med den store frokost igen...... så madpakke med.

Vi planlægger at kalde vores forårskoncert for ”Forårskoncert med markering af Genforeningen 1920” og vi skal naturligvis bruge de sange, som vi har lært om emnet.

Vi har søgt 12.125 kr. fra Genforeningspuljen i Haderslev Kommune, så vi håber vi kommer i betragtning. Vi ved nu, at vi har fået bevilliget 7.500 kr. Måske kan vi få resten fra Kultursamvirkets pulje – det kommer Jørgen ind på senere.

Lene har jo lovet os at fortsætte, og det er vi utrolig glade for. Tak for det Lene.

Husk at kigge på vojenskoret.dk der styres af Jørgen Hytting,

vojens.dk – her er jeg selv administrator for koret– på facebook under grupper - vojenskoret (også oprettet af mig) sang i Haderslev (admin. for koret er mig) og grænsekorene.dk – der kan i finde mange oplysninger

Jeg vil slutte med at sige tak til aktive hjælpere i koret, til kagebagere, til node-Bent, til stolehold og nodearkivar, til klaverslæbere og tak til bestyrelsen for godt samarbejde –og ikke mindst tak til vores dygtige dirigent…. tak alle sammen, for samværet i Vojenskoret.

Den 7. oktober 2019

Aase Raahauge Larsen, formandÅrsberetning for Vojenskorets 36. sæson 2017-18.

 

Vi er nu ved sæsonstart  43 sangere fordelt på  22 sopraner,  13  alter, 4    tenorer og 4   basser. Det ligger jævnt hvert år, og det er fint.

 

Vores første arrangement i koret var deltagelse i Grænsekorenes efterårsstævne, som i år var henlagt til Sønderborg Musikskole, hvor 18 medlemmer var med til en rigtig god dag med Jacob Høgsbro.

 

Efter efterårsferien gik vi som sædvanligt i gang med at øve til vores julekoncerter, der denne gang startede med at vi selv arrangerede en lille koncert på ”Månen” i Haderslev. Det blev en rigtig hyggelig aften, men med meget få tilskuere – men de der var til stede blev faktisk bagefter og nød et glas vin efter koncerten.

 

Vores lille juleoptræden hos Rema 1000 gik fint og efter gløgg og æbleskiver var der juleafslutning på Sognegården med lækker julemad.

 

Julekoncerten i Vojens Kirke trak som sædvanlig fuld kirke, så mange var mødt op, at man måtte bære ekstra stole ind. Også i år var børn fra Lagoniskolens Juniorkor med til at synge julen ind. DEJLIGT MED SMUKKE BØRNESTEMMER….bagefter var der kaffe og kage i Sognegården for alle deltagere.

 

Weekenden i marts måned med Sigurd Barrets Danmarkshistorie blev en stor oplevelse. Spændende sange, som vi har brugt ved både forårskoncerten og i Maugstrup.

Både lørdag og søndag kørte vi i bus med chauffør Jørgen. Stor tak til ham for det.

Lørdag aften var vi alle på restaurant i Sønderborg og fik dejlig mad – vi fejrede korets 35 års jubilæum.

 

Søndag blev det hele opført, denne gang sammen med selveste Sigurd. Det blev en uforglemmelig dag med fuldt hus på Alsion.

 

Forårskoncert på Tørning Mølle trak fuldt hus i år med mange betalende gæster. I år var afdelingerne Morgensange, Forår, Historiske sange, Kærlighedssange og Sommer.

Lenes lille Juniorkor var også med og det blev en storslået eftermiddag.   

 

Det sønderjyske kagebord gjorde som sædvanlig lykke - Atter engang tak til bagerne – godt gået.

 

Så kom chokket …

 

Lene har sendt os alle en mail, hvori hun siger op til september – senest december 2018 – øv, men hun skal videreuddanne sig og får ikke tid til at være vores korleder mere, så nu må vi se om vi kan finde en, der kan overtage.

 

Gram Mandskor inviterede os til 110 års Jubilæumskoncert på Gram Efterskole.

 

Selvfølgelig deltog vi også der og underholdt sammen med de andre kor. Der var ikke ret mange tilskuere, så korene sang nærmest for hinanden…..

 

Grundlovsdag i Maugstrup Præstegård var atter en god oplevelse med fint vejr, gode talere, dejlig rabarberkage med kaffe og vores underholdning gik godt. I år var vores placering til opstilling perfekt, og sangene gik godt.

 

Efter grundlovsfesten gik vi over på Maugstrup Kro, hvor der var bestilt mad til korets sommerafslutning. Det blev som sædvanlig en hyggelig aften med sang og underholdning og uddeling af blomster og vin til diverse jubilarer.

Bestyrelsesmøder :

 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Alle referater derfra kan ses på hjemmesiden, så der kan i holde jer orienteret.

 

 

Grænsekorene :

Som tidligere nævnt var vi i november til efterårsstævne på Musikskolen i Sønderborg med Jakob Høgsbro.

 

I februar var der inviteret til forårsstævne med efterfølgende generalforsamling. Der var ingen med fra koret, fordi vi prioriterede på at vi i marts tog vi imod invitationen til at være med til Sigurds Danmarkshistorie – en invitation fra Det sønderjyske sangakademi i Sønderborg. Her deltog 33 fra Vojenskoret

 

Der afholdes efterårsstævne i oktober med Søren Birch. Man skal synge Vivaldis ”Gloria”, Mozarts ”Ave Verum” og ”Laudate Dominum”. Det er med to forprøver, en i Sønderborg og en i Bredebro og med afsluttende koncert i Løgumkloster Kirke den 27. oktober.

Man forventer at korene har øvet hjemmefra… Lene mener at det er meget svært og vi har ikke tid til at øve, derfor har vi ligeså stille ladet det ligge. Derudover er prisen denne gang også høj – 300 kr. pr. deltager.

 

Der er generalforsamlingsstævne lørdag, den 2. februar i Egernsundhallen, denne gang med ”Nordiske toner” med Anna Kjærsgaard. Vi må se hvordan det ser ud til den tid……

 

Fremtiden :

Ja, den er jo lidt usikker lige nu, idet Lene stopper med virkning fra december 2018.

Jeg har været i gang med at søge en ny dirigent, men desværre har jeg ikke haft held med det endnu.

Jeg vil være utrolig ked af det, hvis vi ikke finder en værdig afløser, og hvis vi skal lukke Vojenskoret, det må ikke ske. Heldigvis er der endnu lidt tid at løbe på.

 

Husk at kigge på vojenskoret.dk der styres af Jørgen Hytting,

vojens.dk – her er jeg selv administrator for koret– på facebook under grupper - vojenskoret (også oprettet af mig) sang i Haderslev (admin. for koret er mig) og grænsekorene.dk – der kan i finde mange oplysninger

 

Jeg vil slutte med at sige tak til aktive hjælpere i koret, til kagebagere, til node-Bent, til stolehold og nodearkivar, til klaverslæbere og tak til bestyrelsen for godt samarbejde –og ikke mindst tak til vores dygtige dirigent…. tak alle sammen, for samværet i  Vojenskoret.

 

 

Den 8. oktober 2018

Aase Raahauge Larsen, formand

 

   

Årsberetning for Vojenskorets 35. sæson 2016-2017.

Vi er nu ved sæsonstart 43 sangere fordelt på 21 sopraner, 12  alter,   5 tenorer og 5 basser. Det ligger jævnt hvert år, og det er fint.

Som sædvanlig fik vi igen i år travlt fra starten.

Allerede søndag den 30. oktober afholdt vi, sammen med Haderslev Byorkester, en efterårskoncert i Sommersted Kirke.

Denne gang over ”Glasbjergene”, som vi nåede at øve sammen med orkesteret et par gange inden koncerten. Også her blev de flotte malerier vist på storskærmen, så alle kunne se, hvad sangene handlede om.

Det blev en rigtig fin koncert med en del tilhørere.

Om mandagen tog vi så alle til Festsalen på Katedralskolen i Haderslev, hvor vi opførte det samme, dog med meget få tilhørere.

Efter efterårsferien gik vi som sædvanligt i gang med at øve til vores julekoncerter.

Den 27. november var vi i Fole og den 7. december afholdt vi vores traditionelle julekoncert i Vojens Kirke.

Julekoncerten i Vojens Kirke  trak som sædvanlig fuld kirke, så mange var mødt op, at man måtte bære ekstra stole ind. Også i år var børn fra Lagoniskolens Juniorkor med til at synge julen ind. DEJLIGT MED SMUKKE BØRNESTEMMER….bagefter var der kaffe og kage i Sognegården for alle deltagere.

I år havde vi tre julekoncerter. Den tredje var i Moltrup Kirke. Også den koncert gik godt.

Fremover skal vi nok nøjes med to julekoncerter, tre er lidt stressende.

Det er efterhånden også blevet en tradition for at vi synger julesange i Rema 1000 i Vojens. Det er altid hyggeligt med gløgg og æbleskiver.

Efter Rema holdt vi vores juleafslutning i Sognegården, og det blev som sædvanlig en hyggelig aften med en masse gode sange og dejlig mad – tak til festudvalget.

Forårskoncert på Tørning Mølle søndag den 21. maj trak fuldt hus i år med 114 betalende gæster. I år var afdelingerne Morgensange, Årstidssange, Sange til livet, Glasbjergene, Kærlighedssange og Vemodige viser.

Lenes lille Juniorkor var også med og det blev en storslået eftermiddag.   

Det sønderjyske kagebord gjorde som sædvanlig lykke - Atter engang tak til bagerne – godt gået.

Grundlovsdag i Maugstrup Præstegård var atter en god oplevelse med fint vejr, gode talere, dejlig rabarberkage med kaffe og vores underholdning gik godt. Desværre var vores optræden delt op i to afdelinger hvilket gjorde det lidt rodet, både fordi de ville have os til at stå i midten og fordi der var for lidt plads. Det håber vi at få rådet bod på til næste år.

Efter grundlovsfesten gik vi over på Maugstrup Kro, hvor der var bestilt mad til korets sommerafslutning. Det blev som sædvanlig en hyggelig aften med sang og underholdning.

 Bestyrelsesmøder :

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Alle referater derfra kan ses på hjemmesiden, så der kan i holde jer orienteret.

Grænsekorene :

Vi får en del invitationer fra Grænsekorene.

Der har været stævne for julemusik i Ballum Multihus med 5 deltagende kormedlemmer fra Vojenskoret. I januar var der generalforsamlingsstævne, denne gang i Sønderborg hvor 18 var med.  

Vi får hvert år invitation til at deltage i “Vi henter tidevandet ind” og her melder man sig for egen regning.

Fremtiden :

Vi har ikke på nuværende de store aftaler i efteråret.

Vi har fået invitation via Grænsekorene til Kor-workshop med Jakob Høgsbro lørdag den 4. November på Musikskolen i Sønderborg. Koret betaler, så vi håber at rigtig mange tager med.

Selvfølgelig skal vi synge vores julekoncert i Vojens Kirke den 13. Dec. Og ikke som aftalt sidste år med menighedsrådet den 6. december..... Derudover har jeg haft kontakt til 10 kirker i området for at få endnu en koncert, men uden held. Alle kirker har efterhånden eget kor, både kirkekor og voksenkor, så det er umuligt at komme ind.

Jeg har i sidste uge kontaktet Månen i Haderslev. Månen er nu booket til en Julekoncert torsdag, den 7. December kl. 19.30.

Så må vi se om Hadersleverne har lyst til at komme og høre på os.

Husk at kigge på vojenskoret.dk der styres af Jørgen Hytting,

vojens.dk – her er jeg selv administrator for koret– på facebook under grupper - vojenskoret (også oprettet af mig) sang i Haderslev (admin. for koret er mig) og grænsekorene.dk – der kan i finde mange oplysninger

Jeg vil slutte med at sige tak til aktive hjælpere i koret, til kagebagere, til Musicator-Bent, til stolehold og nodearkivar, til klaverslæbere og tak til bestyrelsen for godt samarbejde –og ikke mindst tak til vores dygtige dirigent…. tak alle sammen, for samværet i  Vojenskoret.

Den 2. oktober 2017

Aase Raahauge Larsen, formand