Bestyrelsesmøder sorteret efter dato

 

 

Referat af Vojens korets bestyrelsesmøde onsdag, den 12. august  2020 kl. 19.00 ved Jørgen, Skovby

 

 

 

Deltagere:   Ida, Jørgen, Ellen,  Aase, Lene .

 

 

 

Fraværende med afbud: ingen

 

 

 

DAGSORDEN:

 

 

 

 1. Godkendelse af referat fra mødet 21. august  2019  - godkendt

 

 

 

 1. Siden sidst  -  Aase har kontaktet sognepræst Joh. Gjesing Gram med henblik på en

 

             Evt. julekoncert i Gram kirke. Bilag vedlagt

 

                       Mange aflysninger. Vojens Menighedsråd har givet 2000kr. til koret, da vi

 

             ikke har benyttet lokalet siden marts. Bilag vedlagt.

 

 1. Regnskab herunder tilskud til erstatningskoncert og resultat fra skat v./Jørgen - gennemgået

 

 

 

 1. Sæsonstart – coronaregler, sprit, sygdom… – vi må pt. kun være 32 i vores lokale (jeg har booket begge lokaler – vi skal sidde med 2 m foran, 2 m bagved, 2m til sidemand til hver side når vi synger…….)

 

               Lene laver øveplan, med inddeling af aftenen i 3 øvetider samt mulighed

 

               til dem, der ikke vil møde fysisk op, at kunne øve over nettet.      

 

               Tider og sange sendes ud pr. mail. Evt nye interesserede sangere

 

               henvender sig ti Lene. Aase lægger ud på FB og hjemmeside.

 

 

 

 1. Sæsonkalender 2020/2021 - herunder hvad gør vi m.h.t. kørsel, spisning m.m. til Sønderborg (Jørgen) – hvad skal vi synge???

 

               Sæsonplan godkendt – kørsel til Sønderborg undersøges.

 

 

 

 1. Udlevering af div. noder til nye sangere (forslag fra Jørgen: udleveres først når der er betalt kontingent)       Nye sangere kan låne noderne indtil kontingent er betal.t

 

 

 

 1. Generalforsamling

 

-                         Indkaldelse/dagsorden ud senest 7. september

 

-                         Dirigent????  

 

-                         Emner til bestyrelsen!!! Aase og Ida på valg – modtager begge genvalg.

 

-                        Års-vin, jubilarer – hvem skal have vin - hvem gør hvad???? Jørgen indkøber vin

 

 

 

 1. Dato for næste møde – Ikke drøftet

 

 

 

 1. Eventuelt   -  intet

Ellen Ghiladi

 

                                                                                                                

Den 24. august 2019

 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet  onsdag, den 21. august 2019 kl. 19.00 ved Aase

 

Deltagere:   Ida, Jørgen, Ellen,  Aase, Lene .

 

Fraværende med afbud: ingen

 

DAGSORDEN:

 

 1. Godkendelse af referat fra mødet onsdag, den 1. maj 2019 - godkendt

 

 1. Siden sidst – Danske Folkekor – hæfte tilsendt ”Syng i kor om Danmark” et par sange kan bruges til vore koncerter.

 

 1. Regnskab v./Jørgen – se bilag – positivt med et overskud

 

 1. Øvedatoer  indtil jul  - Lenes kursusplan gør det muligt, at vi nu igen kan øve hver mandag,dog med mulighed for at aflyse en øveaften, hvis det bliver for meget for Lene . Jørgen udsender datoplan. 1.februar Grænsekorstævne – Aase ringer til formanden for at høre om indholdet.

 

 1. Julekoncert i Vojens Kirke – dato onsdag, den 11. december

 

Rema 1000 9. eller 16. dec.??? Juleafslutning?? – Rema 1000 d.16.dec

Aase spørger Bent om koncert på Hospice.

 

 1. Ansøgning Genforeningspenge v./Jørgen . Jørgen laver ansøgning til Kultur og fritid

Att. Kulturkordinator Thor Lange

 

 1. Generalforsamling dato? Afholdes d.7.okt. Aase laver dagsorden

 

 1. Eventuelt - intet

 

 

Venlig hilsen

 

Ellen Ghiladi

 

 

 

 

   

 

Referat  af bestyrelsesmødet i Vojenskoret onsdag d. 23.januar 2019

Kl. 19. ved Aase.  

(mødet flyttet fra d. 16.jan. til d.23.jan.)           

 

 

Deltagere:                                                 Ellen, Ida, Jørgen, Lene og Aase

Fraværende med afbud:  ingen

 

DAGSORDEN:

 

 1. 1.      Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem, Ida Kissow  - hjertelig velkomst med håb om godt          samarbejde.
 2. 2.      Bestyrelsen konstituerer sig: formand Aase, næstformand Ida, kasserer Jørgen, sekretær Ellen, Lene menigt medlem som dirigent,

 

 1. 3.      Dirigentsituationen  -  Lene fortsætter til og med sommerferien. Derefter tages det videre forløb op med henblik på Lenes arbejdssituation næste skoleår. Lene foreslår en kordag inden forårskoncerten, se under evt.

 

 1. 4.      Godkendelse af referat fra møde den 18. september 2018 – referat godkendt

 

 1. 5.      Siden sidst – alt er udsendt via mail til bestyrelsen til orientering

Herunder hvad vi gør med de tilbud der kommer fra Grænsekor, sangakademi m.fl. – bilag fra Grænsekor og Sangakademiet vedlagt.

 

 1. 6.      Regnskab v./Jørgen

Herunder om vi skal skifte bank…… - regnskab gennemgået – Jørgen taler med Broager Bank om evt. skift.

 

 1. 7.      Fremtidige arrangementer/aktivitetskalender

 

-          Forårskoncert – Tørning Mølle – ingen deltagelse af børnekor i år. Tænk over evt. andre musikalske indslag til koncerten.

-           

-          Grundlovsdag i Maugstrup – Aase har haft kontakt til Ulla Toft (menighedsrådsformand Maugstrup) 2 gange 2 sange aftalt.

 

 

 1. 8.      Eventuelt – ekstra øveaften mandag d. 8.april samt forslag om en hel kordag søndag d.19.maj. Aase undersøger om vi kan være i Sognegården eller i Musikhuset.

Program udsendes senere.

Jørgen foreslår et evt. samarbejde med f.eks. Haderslev Byorkester eller andre 1 -2 gange om året. Julekoncerten i Vojens kirke – ønsker om lyene i adventskransen er tændt og en lidt mere julepyntet kirke. Ventilationen bør være slukket under koncerten.

 

D. 26.01.2019 Ellen Ghiladi

 

 

Referat af bestyrelsesmødet i Vojenskoret d.15.november 2017

Mødested hos Aase

Deltagere: Aase, Lene, Ellen Marie, Jørgen og Ellen.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra møde d.8.maj 2017: GodkendtSiden sidst – Åse har fået tilsendt tilbud om evt. deltagelse i korstævne på Bornholm. Emnet blev henlagt til punktet Eventuelt.
 2. Regnskab v/Jørgen -  Godkendt
 3. Planlægning af forestående julekoncerter:

Månen d. 7.december kl 19.30

Bordopstilling – cafe` borde, bordpynt – Ellen: fyrfadslys i glas - Lene tager glas med. Aase undersøger, om det overhovedet er tilladt med levende lys!!

Koret står opstillet ved indgangen

Jørgen kommer med podier, hvis der ikke findes nogen på stedet(Aase spørger)

Klaver medbringes af Jørgen

Øl, vin og sodavand købes inden koncerten (hvem står og sælger?) Husk vekselpenge!

Fællessange: Lene vælger sange , Jørgen kopierer.

Velkomst og afslutning ved Jørgen

Bestyrelsen møder kl.17.00

Koret møder kl. 18.00

Efter koncerten hygger koret sig med et glas

 

Rema 1000 d. 11.december kl. 16.30  med  efterfølgende  juleafslutning.

Sangprogram laves af Lene, Aase sørger for at reklamere diverse steder.

Efter Rema øves der i Sognegården fra kl.18.00 – 19.00 -  derefter juleafslutning

med spisning. Gratis mad for kormedlemmer,” påhæng” betaler, drikkelse medbringes.  Udvalg Ida, Else og Ellen Marie, som laver en tilmeldingsseddel.

 

Vojens Kirke d. 13.december kl. 19.00

Koret øver fra 17.30 – 18.30

Program (sange) vælges af Lene, plakater og presse står Aase for.

 

5.Forum Vojens  - søge om tilskud til Vojenskoret ikke aktuelt, men ved en evt. oprettelse af et Børnekor kan en ansøgning om tilskud sendes senest 1.marts 2018

6.Eventuelt.


Kuglepenne bliver udleveret til juleafslutningen.Bornholmerstævnet blev drøftet, bliver for dyrt og er for langt væk.Koret synger på forskellige plejehjem – blev drøftet.Evt. fælles udflugt til Humlemagasinet og Sigfred Pedersen museet – blev drøftet.Forslag om at deltage i kordage i Sønderborg d.17. og 18. marts 2018Jakob Høgsbro og Sigurd Barret -  om lørdagen fælles middag et sted i byen, betalt af korkassen. Jørgen undersøger fælles transport med bus.
 
Den 19. 11. 2017 Ellen Ghiladi 

 

 

 

 

          Referat af bestyrelsesmøde i Vojenskoret den

 

8.maj  2017.

Mødet blev holdt i sognegården.

Deltagere: Lene, Aase, Ellen Marie, Jørgen, Jytte.

Planlægning af forårskoncert på Tørning Mølle søndag d. 21. maj. Mødet er ret hurtigt indkaldt.  Planlægning efter koncept fra sidste år. Seddel til koret ang. kagebagning lægges frem i aften, så man kan skrive sig på.

Jørgen spørger i Skrydstrup, om vi kan låne korpodier til d.21.maj. Før koncerten er der en hel der skal ordnes – så bestyrelsen med hjælpere skal møde derude kl.11.00.    

Fællessange, 8 stk. skal synges fra storskærm, Thomas ordner alt ang. skærmen. Jørgen toaster. Jørgen og Lene får styr på nok vekselpenge.

Hjælpere som sædvanlig: Mogens – Thomas – Grethe og Christa.

Aase byder velkommen, efter at Mogens har klaret entre mod betaling: 75,00 kr. pr. pers.

Ellen Marie sørger for blomster, Kirsten W. ordner servietter klar til placering på bordene. Aase har forslag til fællessange, der ændres lidt på, hvilke det skal være. Det er meget vigtigt for Lene, at de bliver sunget med indhold samstemmende med korets sange, så der er indholds-sammenhæng. Lene har fået bekræftelse om en pianist til vores koncert, Lene Jørgensen ok.

Det foreslås, at Juniokoret, når koncerten er færdig, kan få sodavand og pladekage i foyeren, hvor de kan more sig og slappe af som de vil. Det bliver dog nærmere besluttet, at de kan sidde ved egne borde i salen. Vi ser bordopstillingen til tid. Jørgen køber sodavand.

Næste senar: Grundlovsmøde i Maugstrup d. 5. juni

 Aase finder ud af, hvor mange sange, vi skal synge og hvor mange gange, vi skal på podiet. Lene har bestemt, at vi skal synge Randmorænen derude – samt andre kendte. Ellen Marie booker Maugstrup kro til koret om aftenen til afslutningskomsammen, Aase ser på deres menu, og vi skal jo selv betale. En anden mulighed er at låne deres telt og grill- og købe grillpølser, brød mm, og selv arrangere aftenen der. Aase taler med dem derom. Kan det ikke lade sig gøre, er der afslutning på Maugstrup kro.

Afslutning: Jørgen finder ud af, hvem der har et jubilæum, - Ellen Marie køber roser.

Der skal også være 1 fl. vin til årets hjælpere.

9.5.17.   Jytte Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Vojenskoret d.22. februar 2017.02.23

Hos Lene.

Deltagere: Aase, Lene, Jørgen, Ellen Marie, Jytte.

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra mødet d. 6.10.2016:

Godkendt.

Pkt. 2: Siden sidst.

Alt er udsendt til bestyrelsen, - vedlægges ikke.

Lene har fået en opfordring ang. korfestival i Italien. Skal det sendes videre ud?

Det mener bestyrelsen ikke. Det kan jo give et godt socialt samvær nogle dage, men det er nok usikkert, om nogle kormedlemmer vil deltage.

Pkt.3: Regnskab.

Gennemses let. Ser fornuftigt ud, vedlægges. Koret bruger stadig Danske Bank.

Jørgen laver 2 regnskaber, 1 til os selv fra september og 1år frem, og 1til Haderslev kommune, hvor vi søger tilskud. Det kan virke rodet, vil en evt. ny kasserer kunne overskue det? Andre vi kender, laver regnskab pr. 1.1.pr.år, det kan være mere overskueligt, men vi – Jørgen fortsætter som nu.

Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i Sept. - oktober.

Kontingent er stadig 700,kr. årligt. Opkræves 1 gang årligt.

Jørgen kopierer div. for koret. Han vil sende opgørelser til Aase, der vil sørge for betaling derfor.

Aase fortsætter med at annoncere efter nye kormedlemmer efter sommer. Det vil af annoncen fremgå, at der foretages stemmeprøve ved start eller før start

af medvirken for at finde den rigtige stemmepladsering i koret. Lene vil foretage prøven.

Pkt. 4: Skal vi i lighed med udsendelse af referater fra generalforsamlingen udsende referater til kormedlemmerne fra vores bestyrelsesmøder?

Svaret, et Ja .

Vi er medlem af Folkekorene og Grænsekorene. Det er rigtig godt med nogle af deres arrangementer.

Der har været ture – koncerter med samkørsel, det er rigtig godt.

Aase vil kontakte grænsekorene og høre om evt. arrangementer før jul. Vi skal jo planlægge i god tid og ikke have for meget til den tid. Og hvornår er deres generalforsamling og øve / kordag? Til sådanne arrangementer vil Vojenskoret godt betale for kørsel. Og kommer der andre koncerter o.l. kan koret evt. betale kørsel. Hvem kan / vil være med? Det er jo også vigtigt med det sociale aspekt ved vores koncerter og medfølgende samvær.

Pkt. 5: Skal vi forsøge at få en aftale med Skrydstrup menigshedsråd om lån / leje af deres korpodier ved behov?

Gerne! Jørgen taler med dem.

Lene spørger om vi evt. kan synge i Tinglev kirke før jul. Det er lidt langt herfra, måske fælleskørsel? Kommer tilbage derom. Husk at korets julekoncert i Vojens kirke er fast hvert år d 2. torsdag i december.

Pkt. 6:Skal Haderslev byorkester ved Allan Ørslev med til vores forårskoncert?

Det er droppet, da Allan Ø ikke er dirigent der mere.

Lenes børnekor inviteres med til forårskoncerten, de er 10-12 år. Forældrene orienteres ang. kørsel, betaling af kaffe og kage. Det er besluttet, at børnene skal sidde sammen ved et langt bord i midten af lokalet, så de er lidt i centrum med kage og sodavand, og de kan synge i 2 omgange, så eftermiddagen ikke bliver for lang for dem.

Pkt. 7: Der er penge i korets kasse, fint! Vi vil gerne understøtte det sociale samvær i koret – måske med en fælles kortur til et attraktivt sted.

Forslag: Mariehaven – vidst lidt dyrt. Varde friluftsspil? Tur til Aarø? Koldings Geografiske have? Olsens paradis i Vejrup ved Esbjerg. Hvornår kan det måske blive? Andre ideer modtages gerne.

Pkt. 8: Fremtidige arrangementer:

Forårskoncert i Tørning søndag d.21.maj.

Grundlovsdag d. 5.juni i Maugstrup. –2. pinsedag.

Jørgen sørger for kortrapper, Ulla Toft er indforstået.

Demonstration af magnetsengetøj ved firmaet Novavita. Aase orienterer derom på næste sangaften, dato skal findes, - måske d.3 eller d.10. april.

Pkt.9: Haderslev sangakademi.

Aase er blevet administrator for Vojenskorets side. Det er en meget svær og temmelig uoverskuelig opgave, men det går. Vil man se det på Facebook er det på "Sangihaderslev."

Ny Forum Vojens hjemmeside er startet. Vi har været til orienteringsmøde derom. Beskrivelse vedlægges. Aase kan gå derind og redigere når de får hendes mailaddr.

Facebookaddr.: Vojens.dk

Pkt.10:Gavereglement:

Ved et kormedlems dødsfald giver koret en buket.

Kormedlemmer giver mange gange selv en hilsen, når man er nærmere bekendt, som ved ægtefællers/børns dødsfald.

5 års og 10 års mærkerne droppes, det fornemmes, at de ikke bruges eller værdsættes. I stedet giver koret en rose til et medlem, der har været med i 5 år, og derefter får man en buket for hvert 5.medlemsår.

Ellen Marie hjælper Jørgen med at gennemse startår for alle medlemmer og hun køber buketter " hen ad vejen." Obs. at ved fravær et stykke tid og så genkomst begynder man forfra med begynderdato.

Jørgen kopierer snarest medlemsliste og sørger for videregivelse deraf.

Pkt.11: Eventuelt.

Undertegnede har besluttet ikke at genopstille som sekretær ved næste generalforsamling, hvor jeg er på valg. Desuden ønsker Jette, Jørn og jeg ikke at fortsætte som stolehold, keyboardopstiller og nøgleansvarlig fra samme dato.

Bortblevne referatmapper for tiden 18.4.96 til år 2008 er desværre ikke fundet, vi håber, de dukker op.

24.2.2017. Jytte Jensen.