Sæsonkalender for næste halvår

Alle øveaftener er i Vojens kirkes sognelokaler Østerled 4 i Vojens fra kl. 19.30 til 21.30

   

 VOJENSKORET

         

                2020    

Mandag         d. 6. januar                          Øveaften

Lørdag          d. 14. marts                         Sigurd Barrett i Sønderborg    

Søndag          d. 15. marts                         Sigurd Barretti Sønderborg

                                                     Nærmere om tid og sted følger

Søndag          d. 24. maj                            Forårskoncert - Tørning Mølle kl. 14.30

                                                          Mødetid kl. 13.00

Fredag           d. 5. juni                              Grundlovsfest i Maugstrup kirke og præstegårdshave kl. 14.00

                                                          Mødetid kl. 13.00

Søndag den 14. juni - arrangement på Vedsted Landbohjem. Program følger.