Sæsonkalender for næste halvår

Alle øveaftener er i Vojens kirkes sognelokaler Østerled 4 i Vojens fra kl. 19.30 til 21.30

   

 VOJENSKORET

         

                2020    

Pga. coronavirus er korets aktiviteter sat i bero ind til videre     Fredag           d. 5. juni                              Grundlovsfest i Maugstrup kirke og præstegårdshave kl. 14.00   AFLYST 

                                                          Mødetid kl. 13.00

Søndag den 14. juni - arrangement på Vedsted Landbohjem. Program følger.

AFLYST


KORET HAR FØRSTE ØVEAFTEN MANDAG DEN 7. SEPTEMBER