Velkommen til Vojenskoret
Vojenskoret - ved Sommersted kirke den 30-11-2016.

Pga. coronavirus er korets aktiviteter sat i bero ind til videre. 

Samtlige arrangementer frem til sommerferien er aflyst.

Koret begynder sine almindelige øveaktiviteter igen mandag den 7. september 2020           


Vojenskoret er et blandet kor med ca. 50 medlemmer. Vi synger et repertoire af fortrinsvis danske korsatser. Vi har hvert år vores forårskoncert, men laver også julekoncerter, og deltager gerne ved andre arrangementer, hvor man måtte ønske.    

Henvendelse om korets deltagelse i arrangementer til formand

Aase R. Larsen 6127 3342 

🙂😀😉😲

Hvis du har lyst til at synge i kor er du velkommen til at være med - du kan blot møde op på en øve aften - eller henvende dig til vores formand - Aase R. Larsen og få flere oplysninger. 


Aase har telefon 61273342        


🙂 🙂 🙂Koret øver i Vojens kirkes sognelokaler Østerled 4 i Vojens hver 
mandag kl. 19.30 til 21.30


😀 😉 🤔

Vojenskoret er tilsluttet foreningen "Grænsekorene"

http://www.graensekorene.dk/velkommen